Home PagePomiar temperatury u dziecka a zgoda rodziców

Tag: Pomiar temperatury u dziecka a zgoda rodziców

Pomiar temperatury u dziecka a zgoda rodziców

Radca prawny Joanna Jędrzejewska - 2020-09-16
Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, obowiązujące od dnia 1 września 2020r. zawierają zalecenie, by uczniom przed wejściem do szkoły mierzyć temperaturę. W praktyce jednak realizacja tego