Home PagePomoc prawna dla nauczyciela

Kategoria: Pomoc prawna dla nauczyciela

Czy nauczyciel może wykonać dziecku zastrzyk, podać leki?  

Radca prawny Joanna Jędrzejewska - 19 września 2020
Do szkoły uczęszczają często nie tylko zdrowe dzieci, ale również niepełnosprawne lub przewlekle chore. W placówce takiej dzieci niejednokrotnie spędzają wiele godzin. W praktyce pojawia się więc problem – co zrobić, gdy podczas pobytu dziecka w

Jakie dowody są dopuszczalne w postępowaniu dyscyplinarnym?

Radca Prawy Bartosz Kowalak - 14 grudnia 2019
Jakie dowody są dopuszczalne w postępowaniu dyscyplinarnym wobec nauczyciela?   Postępowanie dyscyplinarne wobec nauczycieli nie jest typowym postępowaniem, tak, jak postępowanie sądowego. W związku z tym nauczyciele często pytają zatrudnionych w

Jakie czyny uznawane są za przewinienia dyscyplinarne?

Radca Prawy Bartosz Kowalak - 9 października 2019
Karta Nauczyciela nie zawiera katalogu czynów, które są uznawane za przewinienia dyscyplinarne, wskazuje jedynie, że nauczyciel ponosi odpowiedzialność za uchybienie godności zawodu i obowiązkom wskazanym w art. 6 powyższej ustawy. Dlatego też

Prawnicy Kancelarii Ekspertami Portalu Oświatowego .pl

Radca Prawy Bartosz Kowalak - 23 września 2019
W naszej Kancelarii na co dzień zajmujemy się sprawami związanymi z szeroko pojętym prawem oświatowym: pomocom prawną dla nauczycieli, rodziców wychowanków, czy organów prowadzących placówki oświatowe.  Także udzielamy się na platformach dedykowanych