Home PageStandardy ochrony małoletnich – szkolenia, tworzenie dokumentów, porady prawne

Regulacje prawne wprowadzające Standardy ochrony małoletnich, określane także jako standardy ochrony dzieci obowiązywać będą w polskim porządku prawnym już od 15 lutego 2024 r.

Powołana instytucja obejmie szeroką gamę podmiotów, począwszy od szkół i przedszkoli po gabinety lekarskie czy miejsca, w których dzieci rozwijają swoje pasje.

Czym są standardy ochrony małoletnich?

W jakim celu powstały?

Jak poprawie sformułować dokument je określający?

Na powyższe pytania i szereg innych odpowiemy Państwu zarówno podczas szkoleń, konsultacji on-line jak  i  osobiście w Naszej Kancelarii.

Od wielu lat specjalizujemy się w prawie oświatowym. Zdajemy sobie sprawę z szerokiego zakresu niniejszej dziedziny prawa oraz jej wyjątkowości. W swojej praktyce opieramy się nie tylko na wiedzy specjalistów z zakresu prawa, ale również czerpiemy z wiedzy pedagogów i psychologów. Obecnie, nasza uwaga została skierowana na standardy ochrony małoletnich.

Standardy ochrony małoletnich budzą wśród dyrektorów i pracowników placówek oświatowych wątpliwości, które pomożemy rozwikłać.

W zakresie standardów ochrony małoletnich pomożemy m.in.:

– wskazać kogo obowiązują,

– ustalić, jakie kwestie powinny zostać w nich uregulowane,

– sformułować indywidualne procedury dla Państwa Placówek,

– stworzyć dokument przystępny zarówno dla uczniów, jak i nauczyciel/rodziców.

 

Współpraca z Naszą Kancelarią możliwa jest na wielu płaszczyznach. Jesteśmy gotowi do przeprowadzenia szkoleń z Państwa Kadrą Pedagogiczną, uczniami, jak również z chęcią pomożemy sformułować kompletne dokumenty.