Home PageFormy współpracy

Zakres usług i pomoc prawna online

Świadczenie pomocy prawnej w zakresie prawa oświatowego może odbywać się w następujących formach, w zależności od potrzeb Klienta:

 • udzielanie porad prawnych w siedzibie Kancelarii,
 • telefonicznie porady prawne dla nauczycieli,
 • porady prawne z zakresu prawa oświatowego online – za pośrednictwem Skype, zoom, teams,
 • mailowa porada prawna dla nauczycieli,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • weryfikacja, analiza i opiniowanie dokumentacji,
 • sporządzenie dokumentacji,
 • doradztwo prawne podczas postępowań kontrolnych,
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej,
 • reprezentacja przed sądami,
 • obrona nauczyciela w postępowaniu dyscyplinarnym,
 • reprezentacja przed podmiotami trzecimi,
 • stała obsługa prawna.

Wynagrodzenie kancelarii za świadczoną pomoc prawną ustalane jest każdorazowo indywidualne. Wysokość wynagrodzenia zależna jest od przedmiotu pomocy prawnej oraz wymaganego nakładu pracy zespołu kancelarii.

Zdajemy sobie sprawę, iż z racji faktu ulokowania siedziby naszej Kancelarii w mieście Poznań nie każdy nauczyciel, rodzic, czy dyrektor szkoły będzie w stanie do nas przyjechać i umówić się na spotkanie z adwokatem, radcą prawnym.

Niemniej jednak w zakresie regulacji prawa oświatowego do naszej Kancelarii zwracają się osoby z terenu całej Polski, dlatego też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób chcących uzyskać poradę w zakresie prawa oświatowego oferujemy pomoc prawną zdalnie. W chwili obecnej większość porad jakich udzielamy odbywa się zdalnie. W konsekwencji zgłaszają się do nas organy prowadzące i nauczyciela z takich miast jak Warszawa, Gorzów Wielkopolski, Łódź, Wrocław, Bydgoszcz, Kalisz, Sieradz, Legnica, Gdańsk, Toruń, Szczecin. Słowem zwracają się do na nauczyciele i osoby zainteresowane prawem oświatowym z całej Polski.  

Pomoc prawną świadczymy również online. Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z tej formy usługi prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie i wysłanie formularza znajdującego się w zakładce kontakt.

W odpowiedzi otrzymają Państwo wiadomość e-mail zawierającą informację o proponowanym koszcie oraz terminie udzielenia porady online.

Zachęcamy do kontaktu w celu poznania szczegółów dotyczących współpracy z kancelarią.