Home PageNasz zespół

Nasz zespół

Kancelarię prawa oświatowego tworzy zespół doświadczonych prawników: adwokatów i radców prawnych skutecznie reprezentujących naszych klientów w sprawach z zakresu prawa oświatowego.

Joanna Jędrzejewska

Radca prawny | Współwłaściciel

Joanna Jędrzejewska, wspólnik kancelarii, radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Lider naszego zespołu prawa oświatowego. Mecenas Joanna Jędrzejewska zajmuje się przede wszystkim szeroko pojętą organizacją struktury placówek oświatowych i problemami związanymi z ich funkcjonowaniem. Udziela porad prawnych w oparciu o przepisy o finansowaniu zadań oświatowych, prawa oświatowego i systemu oświaty. Pani Mecenas zajmuje się kwestiami związanymi z prawidłowością wykorzystania dotacji oświatowej i subwencji oświatowej, udziałem w postępowaniach kontrolnych w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowej i sporami przed sądami administracyjnymi. Prowadzi również spory sądowe związane ze statusem nauczyciela jako pracownika. Jest również ekspertem na Portalu Oświatowym. Prowadzi także szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli w formie stacjonarnej oraz online. Jednocześnie zajmuje się sprawami dotyczącymi prawa rodzinnego m.in. władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi, które z naszego doświadczenia często wpływają na funkcjonowanie ucznia w oświacie.

Biegle włada j. angielskim.

Kontakt:joanna.jedrzejewska@prawnikpoznanski.pl

Bartosz Kowalak

Radca prawny | Współwłaściciel

Bartosz Kowalak, wspólnik kancelarii, radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, ukończył aplikację sądową. Autor wielu artykułów w prasie prawniczej, specjalista w zakresie prawa i postępowania cywilnego, prawa ubezpieczeń gospodarczych i odszkodowań oraz prawa handlowego. W zakresie prawa oświatowego specjalizuje się w dotacjach oświatowych oraz pomocy prawnej udzielanej nauczycielom, rodzicom i uczniom.

Biegle włada j. angielskim, hiszpańskim i rosyjskim.

Kontakt: bartosz.kowalak@prawnikpoznanski.pl

 

 

 

Anna Konrady

Adwokat

Anna Konrady, adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się na prawie karnym, rodzinnym i prawie pracy. W zakresie prawa oświatowego specjalizuje się w odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli reprezentując ich w postępowaniu wyjaśniającym przed rzecznikiem dyscyplinarnym oraz w postępowaniu dyscyplinarnym. Zajmuje się również sprawami naruszenia dóbr osobistych oraz sprawami karnymi powiązanymi z prawem oświatowym.

Biegle włada j. angielskim.

Kontakt: anna.konrady@prawnikpoznanski.pl

Michalina Koligot

Adwokat

Michalina Koligot, adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania zawodowe jako adwokata koncentrują się na prawie oświatowym, prawie karnym, prawie rodzinnym, a także prawie odszkodowań. W zakresie prawa oświatowego zajmuje się pomocą nauczycielom i specjalizuje się w odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli reprezentując ich w postępowaniu wyjaśniającym przed rzecznikiem dyscyplinarnym oraz w postępowaniu dyscyplinarnym. Specjalizuje się także w sprawach naruszenia dóbr osobistych oraz w sprawach karnych powiązanych z prawem oświatowym. Dodatkowo, udziela porad dyrektorom we wszelkich sprawach związanych z zatrudnieniem w oparciu o Kartę Nauczyciela i Kodeks pracy. Nadto rozwiązuje problemy dyrektorów placówek, nauczycieli oraz rodziców związane z procesem nauki ucznia.

Biegle włada językiem angielskim, zna także język niemiecki.

Kontakt: michalina.koligot@prawnikpoznanski.pl