Home PagePorady prawnePomiar temperatury u dziecka a zgoda rodziców

Pomiar temperatury u dziecka a zgoda rodziców

AutorRadca prawny Joanna Jędrzejewska- 2020-09-16
Radca prawna Joanna Jędrzejewska i Adwokat Anna Konrady

Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, obowiązujące od dnia 1 września 2020r. zawierają zalecenie, by uczniom przed wejściem do szkoły mierzyć temperaturę. W praktyce jednak realizacja tego zalecenie może nie być łatwa, gdyż wątpliwości budzi między innymi to jak postępować w przypadku, gdy rodzice nie wyrażają zgody na pomiar temperatury u ich dziecka.

Kwestia ta była analizowana przez prawników z naszej kancelarii w Poznaniu, specjalizujących się w prawie oświatowym.

Po pierwsze, podkreślenia wymaga fakt, że kwestia ta nie jest uregulowana w przepisach prawa, więc odpowiedź na pytanie co zrobić gdy rodzice dziecka nie wyrażają zgody na pomiar temperatury u niego nie jest prosta. Analizując ten problem w kategoriach sprawowania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, to w sytuacji kiedy jeden rodzic wyraża zgodę na pomiar temperatury u dziecka a drugi się sprzeciwia to ta kwestia powinna zostać rozstrzygnięta przez sąd opiekuńczy, co oznacza, że bez takiego rozstrzygnięcia mierzyć dziecku temperatury nie można. Inna sytuacja byłaby gdyby jeden rodzic zgodę wyraził a drugi się nie wypowiedział. Nie jest to czynność, która wymagałaby zgody obu rodziców, zatem temperatura mogłaby zostać dziecku zmierzona. Nie można pominąć, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało jedynie wytyczne/zalecenia co do procedur postępowania w szkołach w obliczu zagrożenia pandemicznego. Zatem ostateczne decyzje, co do tego, jakie procedury wdrożyć należy do dyrektorów szkół. Zalecenia te nie są również źródłem obowiązującego prawa, a więc nie ma ustawowego obowiązku, aby przed wejściem do szkoły badać u dzieci temperaturę. Zdaniem radców prawnych i adwokatów z naszej kancelarii brak zgody rodziców na mierzenie temperatury u dziecka nie może powodować negatywnych konsekwencji, przykładowo niewpuszczenia dziecka do szkoły. Takie zachowanie byłoby sprzeczne z obowiązkiem szkolnym, który wynika wprost z ustawy Prawo oświatowe. Nie można zatem dopuścić do sytuacji, w której dziecko nie zostanie wpuszczone do szkoły, bo rodzice nie wyrazili zgody na pomiar temperatury u niego.

Zdaniem naszych prawników oświatowych odpowiednim rozwiązaniem w takiej sytuacji jest pisemne zwrócenie się do rodziców o rozważanie przez nich zmiany stanowiska, wskazując, że dane wrażliwe dziecka w postaci pomiaru temperatury nie będą wykorzystywane w sposób sprzeczny z prawem, nie mają też na celu stygmatyzacji dzieci, ale dobro placówki, w szczególności zdrowie innych dzieci i pracowników szkoły.

Zostaw swoją myśl na temat “Pomiar temperatury u dziecka a zgoda rodziców”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *