Home PagePorady prawnePomoc prawna adwokata w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli

Pomoc prawna adwokata w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli

AutorPrawnik Oświatowy- 2019-11-02 -
1 Komentarz
Joanna Janiak radca prawny dla nauczycieli

Pomoc prawna adwokata w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli

 

W przypadku złożenia przez osobę, która uważa, że nauczyciel uchybił godności zawodu lub obowiązkom określonym w art. 6 Karty Nauczyciela wszczynane jest początkowo postępowanie wyjaśniające, prowadzone przez rzecznika dyscyplinarnego, a następnie postępowanie dyscyplinarne przed komisją dyscyplinarną I instancji i w razie wniesienia odwołania – postępowanie przed organem II instancji – odwoławczą komisją dyscyplinarną.

            Na każdym etapie możliwe jest ustanowienie i korzystanie przez obwinionego nauczyciela z pomocy obrońcy.

 Prawo do obrony to podstawowa zasada prawa karnego, która została również wyrażona w Karcie Nauczyciela.

Obwiniony nauczyciel ma więc prawo skorzystać z pomocy wybranego przez siebie obrońcy, z zastrzeżeniem, że nie może to być członek komisji dyscyplinarnej, przed którą toczy się postępowanie. Obrońcą nie musi więc być prawnik, ale najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy adwokata lub radcy prawnego, specjalizującego się w prawie oświatowym.

Takich prawników zatrudnia nasza kancelaria, która od lat specjalizuje się w prawie oświatowym – nasi adwokaci i radcowie prawni wielokrotnie z sukcesem podejmowali się obrony obwinionych nauczycieli, a także reprezentowali dyrektorów szkół, wszczynających postępowanie dyscyplinarne przeciwko nauczycielom, są również ekspertami, którzy udzielają porady prawne i sporządzają opinie prawne dla portalu oświatowego.

Obrońca ustanowiony przez obwinionego w postępowaniu wyjaśniającym i dyscyplinarnym ma prawo zapoznać się z aktami sprawy (w tym oczywiście z całością materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie)  i podejmować działania w celu obrony obwinionego. .

Nadto, obrońca obowiązkowo zawiadamiany jest o wszystkich rozprawach odbywających się w toku postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego, na których będą podejmowane poszczególne czynności. Ma również prawo brać w nich udział. Prawnik może być więc obecny przy wyjaśnieniach obwinionego, przesłuchiwaniu świadków, czy biegłych, a także przeprowadzaniu innych dowodów.

Po otwarciu rozprawy w toku postępowania dyscyplinarnego przewodniczący umożliwia obrońcy złożenie wniosków formalnych. Następnie obrońca ma prawo zadawać pytania świadkom i biegłym, a także wypowiadać się co do każdego przeprowadzonego dowodu.

Aż do zamknięcia rozprawy obrońca może też zgłaszać nowe wnioski dowodowe.

 

Po zakończeniu postępowania dowodowego przewodniczący składu orzekającego udziela głosu kolejno rzecznikowi dyscyplinarnemu, obwinionemu i jego obrońcy.

Obrońca może również złożyć wniosek o sprostowanie protokołu w przypadku, gdy zauważy nieścisłości.

Szczegółowe kwestię przebiegu takich rozpraw i praw, przysługujących obrońcy w ich toku reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznowienia postępowania dyscyplinarnego z dnia 25 maja 2016r.

Po wydaniu orzeczenia prawnik, zajmujący się obroną obwinionego, ma prawo złożyć odwołanie od orzeczenia komisji odwoławczej.

Następnie, w przypadku niekorzystnego dla obwinionego orzeczenia komisji odwoławczej, obrońca obwinionego ma prawo wnieść odwołanie do sądu apelacyjnego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Widać więc, że kompetencje obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym są bardzo szerokie i doświadczony adwokat, czy radca prawny może udzielić obwinionemu rzetelnej i fachowej pomocy, w szczególności poprzez zgłaszanie odpowiednich wniosków dowodowych i zadawanie pytań świadkom, czy biegłym w celu wykazania niewinności obwinionego nauczyciela. Prawnik specjalizujący się w prawie oświatowym może również w ramach mowy końcowej powoływać się na okoliczności faktyczne i prawne, przemawiające za brakiem winy nauczyciela. Skorzystanie z pomocy fachowego prawnika jest więc lepszym rozwiązaniem niż samodzielne występowanie w postępowania, zwłaszcza, że dla obwinionego często jest ono mocno stresujące.

Prawnik może również reprezentować dyrektora szkoły, który zamierza złożyć wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec nauczyciela. Wówczas dyrektor może udzielić adwokatowi lub radcy prawnemu odpowiedniego pełnomocnictwa do reprezentacji – taki pełnomocnik może pomóc dyrektorowi skompletować materiał dowodowy przeciwko nauczycielowi, a także sporządzić wniosek o wszczęcie postępowania i doradzić w jaki sposób działać, aby postępowanie zakończyło się zgodnie z interesem dyrektora.

 

 

1 myśl na temat “Pomoc prawna adwokata w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli”

 • Cheenevap

  Dzień dobry,

  Mam pytanie dotyczące wykorzystania urlopu wypoczynkowego po odbytym
  urlopie zdrowotnym.

  Pracuje w przedszkolu od 25 lat i obecnie przebywam na urlopie
  zdrowotnym,

  Pragnę nadmienić,iż moja koleżanka bez problemu dostała urlop
  wypoczynkowy po urlopie zdrowotnym pracując również w przedszkolu a
  moja dyrektorka poinformowała mnie,ze takiego urlopu nie ma i nie
  będę mogła go wykorzystać.

  Czyżby każdy dyrektor interpretował prawo po swojemu?

  Karta nauczyciela nie jasno to określa, bardziej odnosi się do
  nauczyciela szkolnego.

  Skąd więc taka różna interpretacja dyrektorów?

  Gdybym u Państwa mogła znaleźć odpowiedni przepis służący
  wyegzekwowaniu prawa do urlopu wypoczynkowego to chętnie skorzystam z
  wizyty u Państwa.

  Dziękuję i pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *