Home PageDyscyplinarka nauczyciela

Tag: Dyscyplinarka nauczyciela

Jakie czyny uznawane są za przewinienia dyscyplinarne?

Prawnik Oświatowy - 2019-10-09
Karta Nauczyciela nie zawiera katalogu czynów, które są uznawane za przewinienia dyscyplinarne, wskazuje jedynie, że nauczyciel ponosi odpowiedzialność za uchybienie godności zawodu i obowiązkom wskazanym w art. 6 powyższej ustawy. Dlatego też