Home PagePorady prawneWniosek o udostępnienie informacji publicznej w szkole.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w szkole.

AutorPrawnik Oświatowy- 2018-12-30

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

 

Każdy rodzic na pewno nie raz był zainteresowany uzyskaniem określonych informacji dotyczących szkoły, do której chodzi jego dziecko.

 

Gdy osoba z takim problemem zgłasza się do kancelarii, zalecamy jej złożenie wniosku o udostępnienie informacji publicznych, który jest formalnym sposobem uzyskania pożądanych danych. Możliwość taką przewiduje ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

 

Chcąc więc uzyskać taką informację od szkoły, trzeba wiedzieć, do kogo taki wniosek skierować, co powinien zawierać i jakie dane nie podlegają ujawnieniu.

 

Prawo do uzyskania informacji publicznej wynika z art. 61 Konstytucji, który stanowi:

 

  1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
  2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.
  3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.
  4. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy. 

 

 

Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są podmioty reprezentujące jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem skarbu państwa, a więc także szkoła publiczna, realizująca funkcje dydaktyczno-wychowawcze. Art. 68 ust 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty stanowi natomiast, że to dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. Taki wniosek trzeba więc złożyć do dyrektora szkoły.

 

Co powinien zawierać taki wniosek?

 

We wniosku powinny być wskazane następujące elementy:

-adresat – dyrektor szkoły,

-podstawa prawna – art. 2 ust 1 ustawy o dostępie do informacji, dokładny zakres informacji, która ma zostać udzielona,

-dokładny zakres informacji, która ma być udostępniona,

-sposób i forma udostępnienia informacji,

-forma przekazania informacji.

 

Jednocześnie, wniosek taki nie musi zawierać uzasadnienia, gdyż zgodnie z art. 2 ust 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej  „od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.”

 

Oto przykładowy wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej:

 

 

                                                                                                          Miejscowość, data

 

Wnioskodawca:

Nazwisko i Imię: ……………………. ………………………..

Adres: …………………………………………………………….

Nr telefonu: ……………………………………………………..

 

 

                                                                                                          Adresat:

                                                                                                          Dyrektor Szkoły……..

                                                                                                          Imię i nazwisko

                                                                                                          Adres

 

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie…………………………………………………………………………………………………

Sposób i forma udostępnienia informacji: (przykładowo: kserokopia, dostęp do przeglądania informacji w szkole, plik komputerowy, inny)

 

Sposób przekazania informacji: (przykładowo: jako kserokopia, plik komputerowy)

 

Forma przekazania informacji: (przykładowo: odbiór osobisty w szkole przez wnioskodawcę, przesłanie informacji na e-mail, przesłanie informacji pocztą na adres……………..)

 

 

                                                                                                          Podpis wnioskodawcy

 

 

Trzeba również pamiętać, że niektóre informacje publiczne nie mogą być udostępniane. O ograniczeniu takim stanowi art. 5 ust 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej: „Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.”

 

Nadto, warto wiedzieć, że dyrektor szkoły nie może pobierać żadnej opłaty za udostępnienie takiej informacji.

 

 

 

Autor: radca prawny Izabela Rybska

Kancelaria Kacprzak Kowalak i Partnerzy

Adwokaci i Radcowie Prawni

Poznań                                                                

Zostaw swoją myśl na temat “Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w szkole.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *