Home PagePorady prawneW jakim czasie szkoła powinna udzielić informacji publicznej?

W jakim czasie szkoła powinna udzielić informacji publicznej?

AutorPrawnik Oświatowy- 2019-09-30 -
3 Komentarze

 

DariuszSankowski / Pixabay

 

W jakim czasie szkoła powinna udzielić informacji publicznej?

 

Po tym, jak dyrektor szkoły po raz pierwszy otrzyma od rodzica  wniosek o udzielenie informacji publicznej zastanawia się, co z nim zrobić, czy jest zobowiązany udzielić odpowiedzi, w jakiej formie i w jakim czasie to zrobić. Są to najczęstsze pytania, jakie dyrektorzy szkół zadają prawnikom z naszej kancelarii w kwestii wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

 

Kwestię rozpatrywania takich wniosków reguluje ustawa o dostępie do informacji publicznej.

 

Art. 13 ust 1 powyższej ustawy wskazuje, iż udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Pojawia się więc problem, jak należy rozumieć pojęcie bez zbędnej zwłoki. Na to, jak należy rozumieć to pojęcie wskazuje Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej pod red. Szustakiewicza: „w sytuacji, gdy możliwe jest rozstrzygnięcie danej sprawy natychmiast lub w stosunkowo krótkim terminie, organ administracji powinien zająć merytoryczne stanowisko przed upływem wskazanych w kodeksie terminów (zob. M. Bidziński, Pełnomocnik i przedstawiciel, s. 154). Dyspozycja omawianego przepisu jest zatem jasna. Podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej ma odpowiedzieć na wniosek tak szybko, jak to jest możliwe, sprawa powinna być załatwiona “od ręki”, krócej niż w określonym przez przepis 14-dniowym terminie. Załatwienie sprawy w terminie określonym w art. 13 ust. 1 DostInfPubU, jak zauważył WSA w Bydgoszczy w wyr. z 18.4.2006 r. (II SA/Bd 1154/05, Legalis): “nie oznacza, że każda sprawa ma być załatwiona natychmiast, a jedynie w taki sposób, by w jej rozpatrzeniu nie wystąpiła nieuzasadniona (zbędna) zwłoka” (tak I. Kamińska, M. Rozbicka-Ostrowska, Dostęp do informacji publicznej, s. 286). Podmiot zobowiązany ma obowiązek odpowiedzieć na wniosek o udostępnienie informacji publicznej na tyle szybko, na ile pozwalają mu posiadane siły i środki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania wniosku.”

 

Kolejna wątpliwość jaka może się pojawić to kwestia tego, jak należy liczyć ten 14 – dniowy termin – kiedy zaczyna i kończy biec. Sposób liczenia tego terminu jest taki, jak wskazany w art. 57 kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to, że termin na udostępnienie informacji publicznej zaczyna biec od dnia następnego po dniu złożenia wniosku. Jednocześnie, jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uznaje się najbliższy dzień powszedni.   

 

Jeżeli więc szkoła ma taką możliwość, najlepiej, żeby na taki wniosek odpowiedziała jak najszybciej lub jeżeli potrzebuje więcej czasu to nie później niż w terminie 14 dni.

 

Co zrobić, gdy termin taki jest nierealny z uwagi na przykładowo wielość pytań lub konieczność przeprowadzenia badań i zaangażowania w tym celu wielu osób?

 

Otóż, możliwe jest przedłużenie tego terminu, o czym stanowi art. 13 ust. 2 powyższej ustawy. Artykuł ten przewiduje, że gdy podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji nie jest w stanie udzielić jej w terminie 14 dni, to powiadamia o tym fakcie wnioskodawcę, wskazując przyczyny opóźnienia i nowy termin rozpatrzenia sprawy, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące.

 

Trzeba pamiętać, że o braku możliwości rozpatrzenia wniosku w podstawowym terminie, należy powiadomić wnioskodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia przez niego wniosku.

 

Wątpliwości budzi z pewnością to, czy w każdej sytuacji termin ten może być przedłużony, czy może to mieć miejsce jedynie w uzasadnionych przypadkach. Fakt, że organ jest zobowiązany wskazać w swoim piśmie przyczyny opóźnienia, sugeruje, iż termin może być przedłużony jedynie wówczas, gdy istnieją obiektywne przyczyny uzasadniające brak możliwości zachowania terminu ustawowego.

 

Problem może się pojawić się również, gdy wniosek zawiera wiele pytań i odpowiedź na niektóre może być udzielona niezwłocznie, odpowiedź na inne wymaga więcej czasu, a co do innych jeszcze zachodzi wątpliwość, czy w ogóle podlegają udostępnieniu w tym trybie. W takiej sytuacji można się zastanawiać, czy szkoła powinna odpowiadać na każde z pytań w innym właściwym terminie, czy może przedłużyć termin i odpowiedzieć na wszystkie razem.

 

Zgodnie z Komentarzem do ustawy o dostępie do informacji publicznej pod red. Szustakiewicza organ (w tym oczywiście szkoła) na wniosek taki może odpowiedzieć w jednym terminie – nie ma takiej konieczności, aby odpowiadał na raty. Gdy więc odpowiedź na dane pytania wymaga więcej czasu, szkoła może bez problemu przedłużyć termin na rozpatrzenie wniosku i na wszystkie pytania udzielić odpowiedzi w późniejszym terminie.

 

Trzeba pamiętać, że nie odpowiadając w terminie na taki wniosek, szkoła, podobnie, jak inne organy może dopuścić się bezczynności.

 

W takiej sytuacji wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia skargi na bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (po wcześniejszym wniesieniu ponaglenia), w której to może wnieść o zobowiązanie do udzielenia informacji, stwierdzenie, że szkoła dopuściła się bezczynności, uznania, że bezczynność ta miała charakter rażącego naruszenia prawa, a także o zasądzenie na jego rzecz odpowiedniego świadczenia lub też nałożenia na szkołę grzywny.

 

Lepiej więc zachowywać ustawowe terminy, by nie narazić się na wniesienie przez wnioskodawców takich skarg.    

 

3 myśli na temat “W jakim czasie szkoła powinna udzielić informacji publicznej?”

 • Ioniche

  Jestem nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania.Otrzymałam propozycję ograniczenia zatrudnienia10/18. Powołano się na art. 20 ust.1 i art.22 ust.2 KN, mimo że szkoła nie została zlikwidowana. Do osiągnięcia wieku emerytalnego zostało mi 2 lata i 9 miesięcy.Jestem nauczycielem dyplomowanym, kwalifikacje: język polski, informatyka i w czerwcu kończę studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki.

 • RichardInval

  Dzień dobry,
  Jestem nauczycielem psychologiem pracującym na 1/2 etatu w szkole średniej. Dzisiaj dostałam tel od Pani Dyrektor, że od pn muszę wrócić do szkoły i w szkole pracować zdalnie oraz przyjmować uczniów, których rodzice wyrażą na to zgodę.
  Moje pytanie brzmi: czy Dyrektor może wydac takie zarządzenie?
  Bardzo proszę o odpowiedz i z góry dziękuję.

  • Prawnik Oświatowy

   Szanowni Państwo,

   W sprawie porad prawnych dla nauczycieli i szerzej w zakresie prawa oświatowego, karty nauczyciela, dotacji oświatowych proszę pisać bezpośrednio na maila naszej Kancelarii prawa oświatowego: kancelaria@prawnikoswiatowy.pl

   Ewentualnie proszę o telefon na numer: +48 531 335 713

   Także jeżeli jesteście Państwo spoza Poznania ( udzielaliśmy już porad prawnym nauczycielom z Warszawy, Wrocławia, Sieradza, Bydgoszczy, Szczecina, Krakowa wielu innych miast). Udzielamy porad prawnych zdalnie, telefonicznie, online, skype zoom, temas. Czy wreszcie mailowo.

   Niestety nie udzielamy bezpłatnych porad prawnych.

   Proszę napisać maila,
   Ocenimy i wycenimy Państwa problem prawny

   Z wyrazami szacunku
   Zespół Kancelarii prawa Oświatowego
   Porady prawne dla nauczycieli, rodziców, organów prowadzących
   karta nauczyciela, dotacja oświatowa, prawo oświatowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *