Home PagePorady prawneUrlop dla poratowania – jeżeli jest się zatrudnionym w dwóch szkołach

Urlop dla poratowania – jeżeli jest się zatrudnionym w dwóch szkołach

AutorPrawnik Oświatowy- 2022-07-19 -
2 Komentarze
Radca prawna Joanna Jędrzejewska i Radca prawny Joanna Janiak

Urlop dla poratowania zdrowia to częsty temat porad dla naszych klientów. Mimo, iż regulację prawną odnośnie urlopu zawiera co do zasady jeden przepis – art. 73 Karty Nauczyciela, to lista pytań dotyczących jego interpretacji nie ma końca.

Ostatnio klient zwrócił się do nas z następującym pytaniem: czy można skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia jeżeli jest się zatrudnionym w dwóch szkołach w tej samej gminie, łącznie po zsumowaniu na cały etat?
Zgodnie z art. 73 ust. 1 zd. 1 KN: “Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia:”

Pozostałe przepisy regulujące kwestie urlopu dla poratowania zdrowia nie odnoszą się już do wymiaru zatrudnienia nauczyciela, w momencie udzielania urlopu dla poratowania zdrowia.

Natomiast z treści powyższego przepisu jasno wynika i jest to niesporne w doktrynie ani w orzecznictwie, że w momencie udzielenia urlopu nauczyciel musi być zatrudniony w szkole w pełnym wymiarze zajęć. Poprzez moment udzielenia urlopu przez dyrektora rozumieć należy dzień rozpoczęcia urlopu. Stąd właśnie często nauczyciele, których etat ulega zmniejszeniu od września rozpoczynają urlop dla poratowania zdrowia jeszcze w sierpniu, w momencie gdy są jeszcze zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć.

Jeżeli nauczyciel w żadnej ze szkół nie jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, to w żadnym zakładzie pracy nie spełnia pierwszej kluczowej przesłanki formalnej do udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. W naszej ocenie bez znaczenia pozostaje fakt, iż szkoły te znajdują się w jednej gminie.

Istnieją jednak różne instytucje oraz możliwości modyfikacji stosunków pracy w taki sposób, aby doprowadzić do spełnienia omawianej przesłanki formalnej przez nauczyciela.

 

 

Bardzo mi miło, że przeczytaliście Państwo niniejszy artykuł omawiający problematykę urlopu dla poratowania zdrowia. Mam nadzieję, że znaleźliście Państwo odpowiedź na swoje wątpliwości i pytania dotyczące tego zagadnienia związanego z prawem oświatowym.. W razie dalszych pytań zapraszam do kontaktu z prawnikiem oświatowym – od spraw szkolnych  w Poznaniu:

Joanna Janiak

Joanna Jędrzejewska – Adama Mickiewicza 18a/3, 60-834 Poznań.

tel:+48531335713

2 myśli na temat “Urlop dla poratowania – jeżeli jest się zatrudnionym w dwóch szkołach”

  • Katarzyna Bielecka

    Czy po wprowadzeniu wcześniejszej emerytury nauczyciel, który nie chce z niej skorzystać, może starać się o urlop zdrowotny?

  • Katarzyna Bielecka

    Czy po wprowadzeniu wcześniejszej emerytury nauczyciel, który nie chce z niej skorzystać, może starać się o urlop zdrowotny?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *