Home PageCzy nauczyciel może wykonać dziecku zastrzyk

Tag: Czy nauczyciel może wykonać dziecku zastrzyk

Czy nauczyciel może wykonać dziecku zastrzyk, podać leki?  

Radca prawny Joanna Jędrzejewska - 2020-09-19 - 1 Komentarz
Do szkoły uczęszczają często nie tylko zdrowe dzieci, ale również niepełnosprawne lub przewlekle chore. W placówce takiej dzieci niejednokrotnie spędzają wiele godzin. W praktyce pojawia się więc problem – co zrobić, gdy podczas pobytu dziecka w