Home PagePorady prawneJakie dowody są dopuszczalne w postępowaniu dyscyplinarnym?

Jakie dowody są dopuszczalne w postępowaniu dyscyplinarnym?

Free-Photos / Pixabay

Jakie dowody są dopuszczalne w postępowaniu dyscyplinarnym wobec nauczyciela?

 

Postępowanie dyscyplinarne wobec nauczycieli nie jest typowym postępowaniem, tak, jak postępowanie sądowego. W związku z tym nauczyciele często pytają zatrudnionych w naszej kancelarii prawników oświatowych, jakie dowody są dopuszczalne w tym postępowanie i czy mogą to być takie same dowody, jak w sądzie.

Kwestię postępowania dowodowego reguluje art. 85 g Karty Nauczyciela. Zgodnie z nim w postępowaniu wyjaśniającym dowody przeprowadzane są przez rzecznika dyscyplinarnego, a w postępowaniu dyscyplinarnym przez komisję dyscyplinarną.

Zarówno rzecznik, jak i komisja mogą przesłuchiwać świadków, zbierać i przeprowadzać wszelkie dowody konieczne dla wyjaśnienia sprawy, w tym zasięgać opinii biegłych, oraz przeglądać akta osobowe odpowiednio nauczyciela, którego dotyczy postępowanie wyjaśniające, lub obwinionego, a także sporządzać z nich notatki i kopie.

Jednocześnie, przeprowadzenie dowodu z wyjaśnień nauczyciela/obwinionego jest obowiązkowym elementem takiego postępowania.

Zasięgnięcie opinii biegłego, podobnie jak w postępowaniu sądowym, może mieć natomiast miejsce jedynie wówczas, gdy ustalenie danej okoliczności wymaga wiedzy specjalnej.

W toku postępowania dyscyplinarnego możliwe jest również odczytanie w razie potrzeby protokołu przebiegu postępowania wyjaśniającego, a także innych dokumentów mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

W zasadzie więc zarówno rzecznik, jak i komisja mogą przeprowadzać takie dowody, jak w postępowaniu sądowym, o ile są one istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.

W każdej takiej czynności procesowej polegającej na przeprowadzaniu dowodu ma prawo brać udział obrońca nauczyciela/obwinionego, dlatego tak istotne jest jego ustanowienie. Może on w szczególności zadawać pytania świadkom, biegłym, czy obwinionemu.

Warto wiedzieć, że w toku postępowania dyscyplinarnego możliwe jest zgłaszanie nowych wniosków dowodowych. Wnioski te mogą być zgłaszane przez rzecznika dyscyplinarnego, obwinionego i jego obrońcę aż do zamknięcia rozprawy.

Niezależnie od powyższego, skład orzekający może również dopuścić inne dowody niż wskazane we wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli w jego ocenie będą istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.

Możliwe jest również ograniczenie postępowania dowodowego. Może ono mieć miejsce w sytuacji, gdy wyjaśnienia obwinionego, który na rozprawie przyznaje się do winy, nie budzą wątpliwości. Wówczas skład orzekający, jeżeli rzecznik dyscyplinarny i obwiniony wyrażą na to zgodę, może nie przeprowadzać postępowania dowodowego lub przeprowadzić je w ograniczonym zakresie.

 

Zostaw swoją myśl na temat “Jakie dowody są dopuszczalne w postępowaniu dyscyplinarnym?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *