Home PagePorady prawneCzy z dotacji oświatowej można sfinansować studia podyplomowe dla nauczycieli?

Czy z dotacji oświatowej można sfinansować studia podyplomowe dla nauczycieli?

AutorPrawnik Oświatowy- 2020-03-11 -
1 Komentarz
mohamed_hassan / Pixabay

To, jakie wydatki mogą być sfinansowane z dotacji oświatowej budzi w praktyce wiele wątpliwości, zwłaszcza, że ustawa o finansowaniu zadań oświatowych nie wymienia precyzyjnie wszystkich wydatków, które mogą być w ten sposób rozliczone. Dlatego też często zdarza się, że do prawników z naszej kancelarii zgłaszają się dyrektorzy szkół pytając o to czy poszczególne wydatki mogą być rozliczone z dotacji oświatowej. Jedno z takich pytań brzmiało, czy z dotacji oświatowej można sfinansować studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Odpowiedź na to pytanie brzmi: tak, sfinansowanie takich studiów jest możliwe, jednak pod warunkiem, że ich ukończenie będzie wiązało się z realizacją zadań danej placówki. Konieczne jest więc to, aby nauczyciele mieli możliwość wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów podyplomowych w ramach wykonywanych przez siebie obowiązków służbowych. Każdorazowo trzeba więc analizować, czy sfinansowanie danego kierunku studiów będzie stanowiło bieżący wydatek, który pomoże realizować zadania szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej.

W przypadku studiów z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera z pewnością można uznać, że są one związane z zadaniem szkoły polegającym na kształceniu specjalnym, wychowaniu i opiece. Oczywiste jest, że w celu sprawowania właściwej opieki i kształcenia dzieci z takimi zaburzeniami konieczne jest zatrudnienie nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje, a jeśli nie jest to możliwe – skierowanie zatrudnionej kadry na właściwe studia/szkolenia, by do wypełniania tych zadań ich przystosować.

Sfinansowanie takich studiów z dotacji oświatowej będzie więc dopuszczalne jedynie wówczas, gdy do danej placówki uczęszczają osoby z autyzmem lub zespołem Aspergera. W innym przypadku byłby to zbędny wydatek, niezwiązany z realizacją zadań szkoły.

Nie ma również ograniczeń w zakresie tego, w jakiej części studia te mają być sfinansowane z dotacji oświatowej, a więc możliwe jest ich sfinansowanie z tego źródła w całości.

Trzeba pamiętać, że niewłaściwe rozliczenie dotacji wiąże się z obowiązkiem zwrotu takich kwot, dlatego w wątpliwych kwestiach lepiej zwrócić się z pytaniem do prawnika, czy dany wydatek może być rozliczony z dotacji.

1 myśl na temat “Czy z dotacji oświatowej można sfinansować studia podyplomowe dla nauczycieli?”

  • Tomsz Żak

    Dzień dobry
    A czy takie studia może sfinansować (lub pokryć w części) szkoła publiczna prowadzona przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego? (np. stowarzyszenie)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *