Home PagePorady prawneCzy szkoła może rozliczyć z dotacji oświatowej na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego również wydatki związane z realizacją zadań szkoły, pokryte z czesnego?

Czy szkoła może rozliczyć z dotacji oświatowej na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego również wydatki związane z realizacją zadań szkoły, pokryte z czesnego?

AutorRadca prawny Joanna Jędrzejewska- 2020-06-02
sobima / Pixabay

Kwestia tego, jakie wydatki mogą być pokryte z dotacji oświatowej, a jakie nie, jest bardzo problematyczna, zwłaszcza, gdy mamy do czynienia z dotacją na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Stąd prawnicy z naszej kancelarii często spotykają się z pytaniami dotyczącymi tego, jakie wydatki mogą być pokryte w ramach takich dotacji, a jakie nie.

Co do zasady z dotacji oświatowej na ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mogą być pokryte zarówno wydatki dotyczące realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, jak i wydatków, których realizacja nie wynika z powyższych orzeczeń, czy też programów ale ich poniesienie jest konieczne aby realizować zadania związane z organizacją kształcenia specjalnego. W przypadku szkoły niepublicznej z oddziałami przedszkolnymi mogą to być również inne wydatki bieżące poniesione na cele działalności tej szkoły, w tym wymienione w art. 35 ust 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, do wysokości obliczonej zgodnie ze wzorem wskazanym w art. 35 ust 5 pkt 4 powyższej ustawy. W zasadzie więc rozliczeniu z takiej dotacji podlega wiele wydatków, niekoniecznie ściśle związanych tylko z realizacją zadań określonych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. Jednak każdorazowo trzeba dokładnie analizować czy po pierwsze dany wydatek jest związany z realizacją zadania zawartego w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, a jeżeli nie jest to czy jego poniesienie będzie związane z organizacją kształcenia specjalnego, chyba że mamy do czynienia ze szkołą niepubliczną z oddziałami przedszkolnymi – wówczas wystarczające jest by był to jeden z wydatków, spełniających kryteria określone w art. 35 ust 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Powyższe wymogi określa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych w zakresie dotacji oświatowej dotyczącej uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, jednak chociaż ustawa wprost tego nie wskazuje konieczne jest również aby dany wydatek nie był sfinansowany z innego, zewnętrznego źródła na przykład czesnego. Rozliczenie takich wydatków zarówno z czesnego, jak i z dotacji prowadziłoby do podwójnego finansowania wydatków i bezpodstawnego wzbogacenia szkoły, co jest niedopuszczalne.

Podobnie ma się rzecz nie tylko z czesnym, ale również wszelkimi opłatami ponoszonymi przez rodziców uczniów. Tak będzie między innymi w przypadku opłat za wyżywienie dzieci – jeżeli za wyżywienie płacą rodzice to nie będzie ono mogło być pokryte z dotacji (tak wskazuje orzecznictwo sądów administracyjnych).

Nie warto więc podejmować prób rozliczenia wydatków ponoszonych z innego, zewnętrznego źródła w ramach dotacji, gdyż wydatki takie mogą zostać zakwestionowane w razie kontroli administracyjnej, co będzie skutkować obowiązkiem ich zwrotu.

Zostaw swoją myśl na temat “Czy szkoła może rozliczyć z dotacji oświatowej na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego również wydatki związane z realizacją zadań szkoły, pokryte z czesnego?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *