Home PagePorady prawneCzy nauczyciel może wykonać dziecku zastrzyk, podać leki?  

Czy nauczyciel może wykonać dziecku zastrzyk, podać leki?  

AutorRadca prawny Joanna Jędrzejewska- 2020-09-19 -
1 Komentarz
Joanna Janiak radca prawny od oświaty

Do szkoły uczęszczają często nie tylko zdrowe dzieci, ale również niepełnosprawne lub przewlekle chore. W placówce takiej dzieci niejednokrotnie spędzają wiele godzin. W praktyce pojawia się więc problem – co zrobić, gdy podczas pobytu dziecka w szkole zajdzie potrzeba, by podać mu leki, wykonać zastrzyk, czy podjąć się wykonania innej czynności medycznej.

Kwestię sprawowania opieki nad przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi uczniami reguluje ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami.  Przepis art. 20 stanowi, że opieka nad uczniem przewlekle chorym lub niepełnosprawnym w szkole jest realizowana przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną. Jeżeli więc w szkole osoba taka jest zatrudniona, wszelkie czynności typu podanie leków, czy wykonanie zastrzyku powinny być realizowane przez nią. Problem pojawia się wtedy jeżeli osoby takiej w szkole nie ma. Odpowiedź na to pytanie zawiera art. 20 ust 3 powyższej ustawy, zgodnie z którym podawanie leków lub wykonywanie innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole przez pracowników szkoły może odbywać się wyłącznie za ich pisemną zgodą. Nauczyciel czy inny pracownik szkoły nie musi się więc zgodzić na wykonanie takiej czynności. Konieczne jest również to, aby zgoda danego pracownika na wykonanie zastrzyku, czy podanie leku była wyrażona na piśmie.

W sytuacji więc gdy do szkoły uczęszcza dziecko, któremu trzeba przykładowo wykonywać zastrzyki, a nie ma w niej zatrudnionej pielęgniarki, ani higienistki w pierwszej kolejności powinno się ustalić czy jest pracownik szkoły, który wyrazi zgodę na wykonanie takiej czynności. Następnie, konieczne jest sporządzenie dokumentu, w którym pracownik wymieniony z imienia i nazwiska wyrazi zgodę na podanie określonego z nazwy leku dziecku również wymienionemu z imienia i nazwiska. Następnie, powinno się uzyskać pisemne oświadczenie rodziców dziecka (również konieczne jest wskazanie ich imienia i nazwiska) o wyrażeniu zgody na podanie leku o konkretnej nazwie dziecku (imię i nazwisko) przez wymienionego z imienia i nazwiska pracownika szkoły.

1 myśl na temat “Czy nauczyciel może wykonać dziecku zastrzyk, podać leki?  ”

  • Tomasz

    Czy w takiej sytuacji, kiedy szkoła/przedszkole nie zatrudnia pielęgniarki lub higienistki a żaden pracownik placówki nie wyrazi woli podania zastrzyku czy wlewki to uczeń nie może realizować nauki w placówce oświatowej?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *