Home PageBlogCzy dyrektor placówki oświatowej może otrzymywać wynagrodzenie wyższe niż to określone limitem z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych?

Czy dyrektor placówki oświatowej może otrzymywać wynagrodzenie wyższe niż to określone limitem z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych?

AutorRadca prawny Joanna Jędrzejewska- 20 października 2020
blickpixel / Pixabay

Art. 35 ust 1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych określa limit wynagrodzenia pracowników, zatrudnionych w placówce oświatowej, które to może być sfinansowane z dotacji. W praktyce pojawia się więc pytanie, czy wprowadzenie takiego limitu oznacza, że wynagrodzenie tylko w takiej wysokości może być sfinansowane z dotacji, czy też że wynagrodzenie pracowników w ogóle nie może przekraczać tego limitu, niezależnie od źródła jego finansowania.

Treść wyżej cytowanego przepisu wskazuje, że dotyczy on limitu wynagrodzenia dyrektora, które może być sfinansowane z dotacji oświatowej. Odpowiedź radców prawnych i adwokatów z naszej kancelarii w Poznaniu na to pytanie jest więc następującą: nie ma przeszkód prawnych do tego, aby dyrektor otrzymywał wynagrodzenie wyższe niż określone powyższym limitem pod warunkiem, iż część wynagrodzenia przekraczająca wprowadzony przez ustawodawcę limit będzie pokryta ze środków innych niż dotacja.

Warto zwrócić uwagę na to, że o wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez dyrektora placówki publicznej decyduje organ prowadzący. To on zgodnie z art. 10 ust 1 pkt 6 ustaw Prawo oświatowe podejmuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora placówki. Organ prowadzący może więc podnieść wynagrodzenie dyrektora placówki ponad maksymalny ustawowy limit, jeżeli podwyżka ta zostanie sfinansowana ze środków innych niż dotacja. Mogą to być przykładowo środki własne organu prowadzącego.

Otrzymywanie więc przez dyrektora wynagrodzenia przewyższającego limit z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jest dopuszczalne i nie będzie powodować żadnych negatywnych konsekwencji, o ile, jak wspomniano wyżej jego nadwyżka ponad limit nie będzie finansowana z dotacji oświatowej.

Zostaw swoją myśl na temat “Czy dyrektor placówki oświatowej może otrzymywać wynagrodzenie wyższe niż to określone limitem z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Oceń ten artykuł