Porady prawne

Home PagePorady prawne

Szkolenie z zakresu postępowania dyscyplinarnego nauczycieli

Prawnik Oświatowy- 2019-11-16 -
1 Komentarz
W ostatnim czasie Kancelaria w osobach Mecenas Anny Konrady i Joanny Janiak przeprowadziła dla dyrektorów poznańskich przedszkoli i szkół szkolenie w zakresie przepisów prawnych regulujących postępowanie dyscyplinarne nauczycieli.  Z przykładowymi

Jakie czyny uznawane są za przewinienia dyscyplinarne?

Prawnik Oświatowy- 2019-10-09
Karta Nauczyciela nie zawiera katalogu czynów, które są uznawane za przewinienia dyscyplinarne, wskazuje jedynie, że nauczyciel ponosi odpowiedzialność za uchybienie godności zawodu i obowiązkom wskazanym w art. 6 powyższej ustawy. Dlatego też

Prawnicy Kancelarii Ekspertami Portalu Oświatowego .pl

Prawnik Oświatowy- 2019-09-23
W naszej Kancelarii na co dzień zajmujemy się sprawami związanymi z szeroko pojętym prawem oświatowym: pomocom prawną dla nauczycieli, rodziców wychowanków, czy organów prowadzących placówki oświatowe.  Także udzielamy się na platformach dedykowanych

Jakiej informacji rodzic może zażądać od szkoły?

Prawnik Oświatowy- 2019-06-30
Jakiej informacji rodzic może zażądać od szkoły?                 Rodzice często są zainteresowani uzyskaniem od szkoły informacji istotnych z punktu widzenia dobra i edukacji ich dzieci. Niejednokrotnie zdarza się, że rodzice do pewnych