Blog

ZDALNA SZKOŁA W PRAKTYCE

Radca Prawy Bartosz Kowalak- 30 marca 2020
Wszystkie szkoły i placówki oświatowe na terenie Polski zostały zamknięte w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem COVID-19. Przerwa w szkołach związana z wprowadzeniem stanu epidemii jest trudnym czasem, zarówno dla uczniów, ich rodziców

W jakim czasie szkoła powinna udzielić informacji publicznej?

Radca Prawy Bartosz Kowalak- 30 grudnia 2019
W jakim czasie szkoła powinna udzielić informacji publicznej?   Niektórzy rodzice, którzy chcąc uzyskać dane dotyczące szkoły, w których uczy się ich dziecko, decydują się na złożenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Gdy rodzic zamierza

Jakie dowody są dopuszczalne w postępowaniu dyscyplinarnym?

Radca Prawy Bartosz Kowalak- 14 grudnia 2019
Jakie dowody są dopuszczalne w postępowaniu dyscyplinarnym wobec nauczyciela?   Postępowanie dyscyplinarne wobec nauczycieli nie jest typowym postępowaniem, tak, jak postępowanie sądowego. W związku z tym nauczyciele często pytają zatrudnionych w

Szkolenie z zakresu postępowania dyscyplinarnego nauczycieli

Radca Prawy Bartosz Kowalak- 16 listopada 2019
W ostatnim czasie Kancelaria w osobach Mecenas Anny Konrady i Joanny Janiak przeprowadziła dla dyrektorów poznańskich przedszkoli i szkół szkolenie w zakresie przepisów prawnych regulujących postępowanie dyscyplinarne nauczycieli.  Z przykładowymi

Artykuł Mecenas Janiak w Monitorze Dyrektora Przedszkola Regulacje prawne dotyczące trudnych i uciążliwych warunków pracy nauczycieli oraz problemy przy ich stosowaniu w praktyce

Radca Prawy Bartosz Kowalak- 4 listopada 2019 -
2 Komentarze
-
  W październikowym numerze Monitora Dyrektora Przedszkola można Mecenas Joanna Janiak pisze o Regulacjach prawnych dotyczące trudnych i uciążliwych warunków pracy nauczycieli oraz problemy przy ich stosowaniu w praktyce.   Z artykułem

Jakie czyny uznawane są za przewinienia dyscyplinarne?

Radca Prawy Bartosz Kowalak- 9 października 2019
Karta Nauczyciela nie zawiera katalogu czynów, które są uznawane za przewinienia dyscyplinarne, wskazuje jedynie, że nauczyciel ponosi odpowiedzialność za uchybienie godności zawodu i obowiązkom wskazanym w art. 6 powyższej ustawy. Dlatego też