Home PagePorady prawneStandardy ochrony małoletnich, czyli nowe prawo od 15 lutego 2024 r.

Standardy ochrony małoletnich, czyli nowe prawo od 15 lutego 2024 r.

Standardy ochrony małoletnich, czyli nowe prawo od 15 lutego 2024 r.

  

Regulacje prawne dotyczące ochrony dzieci, określane mianem standardów ochrony małoletnich, wprowadzone zostaną już 15 lutego 2024 r. W niniejszym artykule dowiesz się, czym są oraz czy musisz je wprowadzić w swojej placówce.

 

 1. W jakim celu wprowadzono standardy ochrony małoletnich?

 

Na wstępie należy wyjaśnić, w jakim celu ustawodawca zdecydował się na stworzenie dodatkowych zasad w zakresie prawa dotyczącego dzieci. Ustanowienie nowych regulacji prawnych wynika z potrzeby ochrony najmłodszych, którzy niejednokrotnie, przez słabszą pozycję w społeczeństwie, stają się ofiarami czynów niedozwolonych. Po przeprowadzeniu konsultacji ze środowiskiem działaczy i specjalistów na rzecz dzieci zdecydowano się na wprowadzenie usystematyzowanych reguł mających na celu poprawę poziomu ochrony małoletnich de facto w każdym środowisku, w którym przebywają. Stąd na podstawie Ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostały standardy ochrony małoletnich.

 

 1. Jakie podmioty zobowiązane są do prowadzenia standardów ochrony małoletnich?

 

Założeniem ustanowionych regulacji jest troska o dzieci na każdej płaszczyźnie ich życia społecznego, między innymi w szkole, w trakcie udziału w zajęciach dodatkowych, czy podczas wizyty u lekarza.

 

Zgodnie zatem z art. 22 b Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym obowiązek wprowadzenia standardów ochrony dzieci został postawiony przed:

 

–  organami zarządzający jednostką systemu oświaty, o której mowa w art. 2 pkt 1-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

 

– organami zarządzającymi innymi placówkami oświatowymi, opiekuńczymi, wychowawczymi, resocjalizacyjnymi, religijnymi, artystycznymi, medycznymi, rekreacyjnymi, sportowymi lub związanymi z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni;

 

– organizatorami działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich.

 

Oznacza to, że dyrektorzy szkół zarówno publicznych jak i prywatnych mają prawny obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich.

 

 1. Co obejmują standardy ochrony małoletnich?

 

Standardy ochrony małoletnich to nic innego jak zespół zasad i procedur, które określają:

 • zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki lub organizatora, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich;
 • zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego;
 • procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury “Niebieskie Karty”;
 • zasady przeglądu i aktualizacji standardów;
 • zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności;
 • zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania;
 • osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia;
 • sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.
 • wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone;
 • zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet;
 • procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie;
 • zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.

 

 

Jak widać ich zakres jest szeroki, stąd sposób zawarcia ich w dokumencie obowiązującym placówkę może budzić wątpliwości. Założeniem standardów ochrony małoletnich jest ich indywidualizacja i dopasowanie do potrzeb konkretnej placówki. Zachęcamy zatem do podjęcia współpracy z Naszą Kancelarią, która pomoże Państwu sformułować dokument, który będzie stanowił realną pomoc dla Państwa pracowników, w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia dobra dziecka oraz określi w jasny sposób reguły obowiązujące także Państwa podopiecznych.

Zostaw swoją myśl na temat “Standardy ochrony małoletnich, czyli nowe prawo od 15 lutego 2024 r.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *